ClimaCheck har ingått ett ramavtal med Vasakronan.

Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Vasakronan tecknat ett ramavtal med ClimaCheck för övervakning av sina geoenergianläggningar. Avtalet innefattar kontinuerlig prestandaanalys samt stöd för optimering och prediktivt underhåll.  Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och har bland annat investerat i geoenergianläggningar för att minska sin miljöbelastning. Geoenergianläggningar innebär…

Continue reading