Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

Genom att kontinuerligt övervaka prestanda i kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringssystem med ClimaCheck, går det att jobba med prediktivt underhåll för att förutsäga och undvika haverier. Värmeböljor drabbar ägare av kyl- och värmepumpaggregat på grund av att service kapaciteten inte räcker när många anläggningar får problem och havererarar samtidigt. Som resultat…

Continue reading

Indirect leak detection

Use ClimaCheck online as an indirect leak detector. With System Efficiency Index (SEI) and sub-efficiencies ClimaCheck online monitor multiple parameters and continuously analyse system performance. A change in the refrigerant charge will affect the performance and several parameters in the HVACR-system. By configure ClimaCheck online to indicate and send warnings…

Continue reading