Climacheck Utbildning – drifttekniker och ingenjörer

Date/Time
Date(s) - 08/11/2016
9:00 - 16:00

Location
Climacheck kontor


Drift- och prestandaövervakning av Kylaggregat och Värmepumpar.

Kylaggregat och värmepumpar förbrukar en stor del av energin i fastigheter. ClimaCheck dokumenterar prestanda och funktion på ingående komponenter nödvändig för att driftoptimera och säkerställa lång livslängd. Stora besparingar kan uppnås och haverier undvikas om informationen tolkas korrekt

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till de som representerar driftsidan i anläggningar med kyl- eller värmepumpaggregat. Kursen förutsätter en allmän förståelse för rör, styr och ventilation men vänder sig till de som inte har en specialistkompetens i kyl- och värmepumpteknik.

Kurser ger förståelse för hur du utvärderar prestanda och funktion i en kyl- eller värmepump anläggning. Kurs fokuserar inte på kylteknisk teori utan fokuserar på prestanda från fältmätningar ska tolkas och jämföra prestanda och drift med design och god praxis.

  • Är driften säker?
  • Kommer kompressorn att rasa inom kort?
  • Är uppmätt COP bra eller dåligt?
  • Kan driftkostnaden sänkas genom att vidta energioptimerande åtgärder i anläggningen?

ClimaCheck har ett partnernätverk av etablerade kylentreprenörer och konsulter som har utbildning på prestanda- och funktionskontroll men de som har ansvar för driften, förebyggande underhåll och energieffektivitet behöver god kännedom om sina anläggningar för att tillsammans med sina entreprenörer kunna fatta rätt beslut om nivå på service och åtgärder för att få god totalekonomi.

Utbildningen innefattar:

  • Genomgång av grundläggande komponenter i systemet och begrepp för utvärdering av driftsäkerhet och prestanda.
  • Genomgång av vanliga problem i kylmaskiner och värmepumpar och hur de undviks.
  • Hur man följer energieffektivitet och upptäcker avvikelser.

 

Kostnad: Endagsutbildning med lunch 2.100 SEK

Anmälan: Normalt senast 1 vecka före kurs

Kursen kommer att hållas under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal deltagande.

 

Jakob Månberg

ClimaCheck Sweden AB, training@climacheck.com, +46 (0)8 50 255 250

Comments are closed.