ClimaCheck har ingått ett ramavtal med Vasakronan.

Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Vasakronan tecknat ett ramavtal med ClimaCheck för övervakning av sina geoenergianläggningar. Avtalet innefattar kontinuerlig prestandaanalys samt stöd för optimering och prediktivt underhåll. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och har bland annat investerat i geoenergianläggningar för att minska sin miljöbelastning. Geoenergianläggningar innebär en stor investering och för att få god avkastning krävs att systemet arbetar optimalt vid alla driftförhållanden. Genom att kontinuerligt analysera prestandan är det möjligt att upptäcka avvikelsers direkt när de uppstår i någon komponent/systemdel. Detta gör det möjligt att åtgärda problemet innan energikostnaden drar iväg och de orsakar driftstörningar/haverier.  

ClimaCheck är världsledande på prestandaanalys av värmepumpar och kylmaskiner. Med den unika metodiken är det möjligt att jobba effektivt med optimering och prediktivt underhåll. ClimaCheck analyserar kontinuerligt tusentals MW kyl/värmeeffekt i fastigheter runt om i världen för att öka effektiviteten och minska antalet haverier.

För mer information kontakta:

Niklas Berglöf – Niklas(at)ClimaCheck.com

Mer information om Vasakronan – https://vasakronan.se/en/about-vasakronan/sustainability/our-responsibility/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 8 =