Är kylan en ursäkt för värmepumpshaveri?

Just nu biter sig kylan fast i Sverige, några älskar den medan andra får ont i magen och extra jobb. När en köldknäpp kommer ökar nämligen antalet värmepumpshaverier, helt i onödan! Detta på grund av att de flesta tror att en värmepump fungerar bra så länge den klarar av att hålla önskad temperatur. Således beskylls ”det extrema vädret” om den havererar vid en köldknäpp (eller värmebölja).

Men värmepumpar och kylanläggningar havererar inte på grund av kyla eller värme.

System som fungerar bra fortsätter att göra det även när det blir kallt. Däremot kan ett ineffektivt system som har problem, bara leverera den värme som behövs när det är varmare ute och inte hela effekten behövs. En värmepump som värmer t.ex. en fastighet kan med andra ord arbeta ineffektiv i flera år utan att haverera.

Missfärgade kompressorer på grund överhettning, till följd av felaktig drift. Totalhaveri som följd.

Funktion och prestanda.

Värmepumpsystem är dimensionerade för att klara alla driftfall i fastigheten. Problemet är att funktion och prestanda sällan följs upp, och då noteras problem först när effektbehovet är som störst och ska levereras, nära värmepumpens övre temperaturgräns. Då krävs god funktion och injustering, annars havererar värmepumpen när den behövs som mest.

Baksidan av detta är att vi vid varje köldknäpp/värmebölja ser vi ett ökat intresse för att mäta på system som redan havererat. Det är då akut att hitta felet och åtgärda problemen, ”bättre sent än aldrig” kanske?

I de flesta fallen har problemen funnits i anläggningen länge och de hade upptäckts om man analyserat prestanda och funktion. Om problemet noterats i tid hade det varit möjligt att planera service i lugn och ro och fixa problemet utan driftstörningar. Istället blev det ett akut arbete till högre kostnad och ofta med klagomål från kunderna. Allt detta hade kunnat undvikas!

Konventionella system och metoder.

Schemalagda service som inte innefattar dokumentation av prestanda eller funktion utan bara säkerställer att teknikern kunde tvinga aggregatet att arbeta vid servicebesöket utan larm, är inte tillräckligt. Den övervakning som generellt återfinns i dagens övervakningssystem ger enbart larm när man hamnat utanför ett tillåtet driftområde.

Genom att jobba med prestandaanalys och prediktivt underhåll får man kontroll på en helt ny nivå som inte är möjligt med konventionella system och metoder. Att veta om era värmepumpar har rätt prestanda och fungerar väl vid alla de driftpunkter som förekommer i systemet sänker energikostnad och tar bort akuta driftstörningar.

Om du vill säkra upp mot nästa köldknäpp eller värmebölja eller bara säkerställa att din kyl- och värmepumpanläggning jobbar så effektivt den kan – tveka inte att höra av dig till oss på ClimaCheck

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eight + eleven =