Är ditt företag redo för nästa värmebölja?

Extrema väderförhållanden blir vanligare över hela världen med bland annat varmare somrar som resultat. Förra sommarens värmebölja drabbade kyl- och värmebranschen hårt på grund av att kapacitet inte räckte till när många anläggningar fick problem och behövde service samtidigt.

Många anläggningsägare kunde inte få hjälp av entreprenörer som inte hade tillräckligt med tekniker. Det tog lång tid att återställa havererade kylsystem vilket resulterade i t.ex. sjukhus som inte kunde göra operationer, förstörd mat i livsmedelsbutiker och hotell som inte kunde upprätthålla komfortnivån.

Fel uppstår sällan på grund av varmt väder – men de märks när värmen kommer.

De flesta felen borde ha blivit åtgärdade innan värmeböljan. ClimaCheck gör det möjligt att få tidiga varningar och möjligheten att åtgärda problem innan det blir ett haveri tack vara analys av data i realtid. Med ClimaCheck online är det möjlig för serviceföretaget att veta om problem när de uppstår och vid behov är det möjligt att kostnadseffektivt dela informationen med extern expertis för att få snabb support.

Förebyggande underhåll, optimering och övervakning är bästa sättet att undvika haverier och driftstopp.

ClimaCheck är det perfekta verktyget för att tidigt upptäcka problem i luftkonditionering, kyl- och värmepumpsystem. 24/7-övervakning med ClimaCheck identifierar nästan alla avvikelser innan de skapar ett problem i anläggningen och man kan skicka ut tekniker med rätt kompetens och utrustning innan haveriet är ett faktum.

Exempel vad ClimaCheck hittar och som inte normalt övervakas:

• Ett överfyllt aggregat eller nedsmutsad kondensor kommer att larma vid hög utetemperatur men inte annars om man inte övervakar kondensorverkningsgrad med ClimaCheck.

• Ett system med viss köldmediebrist eller expansionsventil problem kommer att larma vid hög utomhustemperatur när effekten inte räcker om man inte övervakar förångningsverkningsgrad med ClimaCheck.

• En kompressor med låg verkningsgrad kommer att larma eller inte leverera tillräcklig kapacitet vid hög utomhustemperatur om man inte övervakar kompressor verkningsgraden med ClimaCheck.

Du kan inte förutsäga vädret – men du kan förhindra oväntade problem!

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerad utrustning jobbar mer energieffektivt och det är inte ovanligt att man minskar energiförbrukningen med 20‑30%.

Förbered dig redan NU inför nästa sommar, kontakta oss eller en av våra partners för mer information.

Kontakta oss: https://home.climacheck.com/contact/contact-form/

Har du några minuter över? Passa på att kolla på vår informationsfilm.  

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa mer om  ClimaCheck och hur mätningar fungerar här: https://home.climacheck.com/method/

One Comment

 1. Niklas Berglöf

  I rapporten: Klimatförändringarnas lokala effekter (http://bit.ly/32N0Yp2) nämns att kylanläggningar slutade fungera som en konsekvens av vädret sommaren 2018. Och vikten av att hålla ett bra inomhus klimat vid varmt väder tas upp. Något som såklart är beroende av kylanläggningen.

  Dessvärre har de inte tagit med något resonemang kring vad man kan göra för att förhindra haverier i kylanläggningar. Felen uppstår sällan på grund av varmt väder, men de orsakar problem/haverier när det blir varmt och anläggningen belastas mer än normalt.

  Faktum är att de flesta fel går att upptäcka när de uppstår, innan de orsakar ett haveri och borde ha blivit åtgärdade direkt! Dock kräver det att man analyserar prestandan på kylanläggningar och jobbar prediktiv med underhåll, inte bara väntar på att saker ska haverera och sen försöka fixa det.

  För många kräver det ett nytt sätt att jobba, men det betalar sig ofta extremt fort. Väger man dessutom in minskade servicekostnader, minskade varuförluster och nöjdare kunder så blir det snabbt lönsamt att hålla koll på sin kylanläggning.

  Att mäta är att veta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 7 =